Poliklinika Aviva

Radiologija

Ako su Vam potrebne radiološke pretrage, preporučujemo Vam da ih obavite u našoj Poliklinici jer raspolažemo suvremenim aparatima koji imaju najmanju količinu zračenja.
 
Radiološke usluge su:
 
 
Kontakt:

Prof. dr.sci. Miljenko Kalousek spec.neuropsihijatar, spec.radiologije, sub. spec. neuroradiologije
e-mail: miljenko.kalousek@poliklinika-aviva.hr

mr. sc. Eda Parac-Blažević, dr. med., specijalist radiologije
e-mail: eda.parac.blazevic@poliklinika-aviva.hr

Gino Varga, dr. med., specijalist radiologije
e-mail: gino.varga@poliklinika-aviva.hr

Silvija Barić, dr. med., specijalist radiologije
e-mail: silvija.baric@poliklinika-aviva.hr

Nikola Bilić, dr. med., specijalist radiologije
e-mail: nikola.bilic@poliklinika-aviva.hr

Jasnica Zvonarek-Brajko, dr. med., doktor opće medicine
e-mail: jasnica.zvonarek.brajko@poliklinika-aviva.hr

Ivan Pavičić ing. med. radiologije
e-mail: ivan.pavicic@poliklinika-aviva.hr

Marko Batinica, dr. med., specijalist radiologije
e-mail: marko.batinica@poliklinika-aviva.hr

Stela Stjepčević, ing. med. radiol.
Mario Šimunović, ing. med. radiol.
Nikolina Marleku, ing. med. radiol.
Elvir Hasanhodžić ing. med. radiologije
Orhideja Novak, daktilograf - administrator
e-mail: radiologija@poliklinika-aviva.hr
© 2013. Poliklinika Aviva. Telefon: 01/4693-111